مشخصات استاندارد
HFES 2021 استاندارد

انجمن عوامل انساني و ارگونومي
Human Factors and Ergonomics Society
HFES استاندارد
The Human Factors and Ergonomics Society is an interdisciplinary nonprofit professional organization covering the fields of human factors and ergonomics. It was founded in 1957 and is an organization of professionals devoted to the science of human factors and ergonomics.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 4 کد استاندارد : 247
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

HFES جدیدترین استانداردهای
HFES 400
HFES 400:2021
HFES 200
HFES 200:2008
HFES 100
HFES 100:2007
HFES 300
HFES 300:2004نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute